Voor deze website moet javascript zijn ingeschakeld, wat u kunt regelen via de voorkeuren van uw browser. Gebruik eventueel het Help-menu van uw browser om uit te vinden hoe dat moet.

HISTORIE

In 2001 hebben een paar enthousiaste vrijwilligers besloten de voormalige kwekerij in Snakkerburen op te knappen en te veranderen in een gemeenschappelijke tuin voor bewoners van Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Leeuwarden e.o.
Het bestuur van de tuin en de vrijwilligers dragen de volgende visie:

Ze wilden een tuin ontwikkelen:

 • die zorgt voor een breder aanbod van natuurlijk geteelde voeding.
 • die een bijdrage levert aan het milieu.
 • waar mensen van allerlei afkomst aan de slag kunnen.
 • waar basisscholen, middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs bij betrokken worden, zodat zij in de praktijk kunnen ervaren hoe bloemen en planten groeien en bloeien,
 • waar muziek, toneel of andere kunstuitingen plaats kunnen vinden.
 • waar je groente, fruit en bloemen kunt kopen.
 • waar contact tussen verschillende doelgroepen gestimuleerd wordt om zo de sociale samenhang in de omgeving te vergroten.
 • waar je oude, bijna vergeten fruitrassen kunt vinden.
 • waar groenten verbouwd worden die niet meer economisch rendabel heten te zijn.
 • waar geen enkel chemisch bestrijdingsmiddel of kunstmest gebruikt wordt.
 • waar nuttig en gezond werk wordt geboden aan mensen met een behoefte aan een steuntje in de rug om hun weg in de maatschappij te vinden.

 

Enkele historische feiten over de Doarpstún.

De geschiedenis van Doarpstun, Snakkerburen in vogelvlucht.
Bron: Historisch Centrum Leeuwarden

Vanaf 1850 tot 1870 was de tuin eigendom van Jonkheer Meester Vegelin van Claerbergen. Op de tuin stond het buitenverblijf van deze familie.

In 1870 heeft de Jonkheer de tuin geschonken aan de stichting “Fribourg”, gevestigd in Huizum. Dit dorp was in die tijd nog zelfstandig gelegen aan de zuidkant van Leeuwarden.

De Stichting verhuurde de tuin aan kwekers voor 50 gulden per jaar.

Vanaf 1883 tot 1898 werd een perceel tuingrond met fruitbomen, een huis en een vijver verhuurd aan Gerrit Borke.

Van 1898 tot 1921 waren Willem en Bouwina Beintema de huurders.

In deze periode is een deel waarschijnlijk ook nog verhuurd aan Jelle Calsbeek. Van 1921 tot 1929 werd de tuin verhuurd aan Arjen en Hendrika van Dokkumburg. Daarna is Ruurd Meijer een hele tijd de huurder geweest. Snakkerbuursters noemen de tuin nu nog steeds “Meijers tún”.

Wanneer de tuin eigendom van de gemeente is geworden is niet bekend.

Klik hier voor het uitgebreide document dat is samengesteld (waarvoor grote dank!) door Wytze J. Tjoelker (in het Fries).

geschiedenis

 

 

Activiteiten op de Tuin

Wat is er allemaal te doen op de Tún?  Via deze link vind je het actuele overzicht van dit jaar.

P.S. Door omstandigheden kan het uiteraard zijn dat activiteiten worden verplaatst of komen te vervallen. Voor de actuele status kunt u onze Facebookpagina raadplegen.

 

Openingstijden

Ma - Do
Vrijdag
Zaterdag
Zondag (5 jun-sept)
09.00 - 16.00
09.00 - 16.30
13.30 - 16.30

13.30 - 16.30

!! Let op, ivm. Coronasituatie kunnen er nog aangepaste openingstijden gelden. Zie bij de ingang van de tuin voor nadere info en bel gerust aan als het hek gesloten is.

Links

Contactgegevens

Het bezoekadres van de tuin is:
Stichting Doarpstún Snakkerbuorren
Oan ‘e Dyk 56
9083 AE Snakkerbuorren

E-mail:
info@dedoarpstun.nl

Telefoonnummer:
06 22901652

IBAN
NL50INGB 0005 0431 20

-->