Cookies en privacyverklaring

De Doarpstún-website gebruikt alleen cookies die de functionaliteit van de site ondersteunen met bijvoorbeeld als doel te analyseren hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina’s worden bekeken en op welke koppelingen wordt  geklikt. Deze gegevens blijven anoniem door het toevoegen van een code die uw IP-adres anonimiseert.

Er zijn links opgenomen naar andere websites. De Doarpstún kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid van deze sites. Voor bijzonderheden omtrent dit privacybeleid verwijzen wij door naar de desbetreffende websites.

De website bevat geen pagina’s waar uw persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld.

U kunt uw cookies beheren in de privacyinstellingen van uw webbrowser.
Raadpleeg eventueel de helpfunctie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu.

Communicatie met de Stichting Doarpstún Snakkerbuorren vindt telefonisch en/of via normale en elektronische briefwisseling plaats. Door u verstrekte gegevens inzake het donateurschap en/of het ontvangen van een nieuwsbrief worden onafhankelijk van de website bewaard op een goed beveiligde plaats en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Als u een machtigingsformulier m.b.t. het automatisch incasseren van uw donatie hebt ingevuld, kunt u het formulier per briefpost versturen of het inleveren op de tuin bij een aanwezige medewerker. U kunt kiezen voor het versturen van een digitale versie via e-mail of anderszins, maar daarbij draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor veilige verzending.

U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van gegevens.

Machtigingsformulier